Vietinbank Securities chia cổ tức 8%

January 12, 2022
180
Views

Vietinbank Securities phát hành 8,5 triệu cổ phiếu để chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8% sau hai năm không thực hiện việc này.

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinbankSc) sáng 10/1 mới tổ chức đại hội cổ đông bất thường để thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8%, tức cổ đông đang nắm giữ 100 cổ phiếu được nhận thêm 8 cổ phiếu mới.

Vietinbank Securities sẽ phát hành 8,5 triệu cổ phiếu để thực hiện việc này và tăng vốn điều lệ lên xấp xỉ 1.150 tỷ đồng. Công ty dùng lợi nhuận sau thuế và tích luỹ giai đoạn 2018-2020 để chia cổ tức. Lợi nhuận chưa phân phối sau đợt này còn khoảng 28 tỷ đồng.

Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) là cổ đông lớn, đang nắm 75,62% vốn tại doanh nghiệp này nên nhận hơn 6,4 triệu cổ phiếu mới phát hành.

Năm 2020 và 2021, Vietinbank Securities không chia cổ tức. Các năm trước tỷ lệ dao động khoảng 6-10% bằng tiền hoặc cổ phiếu.

Ban lãnh đạo công ty cho biết, vốn điều lệ tăng thêm sau đợt này sẽ dùng tăng hạn mức cho vay ký quỹ, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, kinh donah vốn, bảo lãnh phát hành chứng khoán và đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ.

Vietinbank Securities sáng nay cũng thông qua tờ trình thay đổi trụ sở chính và bầu bổ sung Tổng giám đốc Vũ Đức Mạnh vào Hội đồng quản trị. Ông Mạnh từng là Tổng giám đốc và Chủ tịch Công ty Quản lý quỹ Vietinbank, Trưởng phòng thị trường vốn Vietinbank trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc vào tháng 11/2021.

Mời bạn xem thêm:

Nguồn: https://vnexpress.net/vietinbank-securities-chia-co-tuc-8-4414579.html

Article Tags:
Article Categories:
Kinh doanh

Leave a Reply

Your email address will not be published.