Thứ trưởng Nội vụ: Chưa trình Chính phủ đề xuất sáp nhập tỉnh

July 19, 2021
182
Views

Đề xuất thí điểm sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh “mới là bước đầu”, chưa trình Chính phủ vì cần xin ý kiến Bộ, ngành, địa phương và nhân dân.

Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết như trên, sáng 19/7. “Bộ Nội vụ chưa đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, sáp nhập bất cứ một đơn vị hành chính cấp tỉnh nào, vì đây là một vấn đề quan trọng, cần được nghiên cứu kỹ lưỡng trên cơ sở lý luận và thực tiễn”, ông nói.

Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Duy Thăng tại cuộc họp báo sáng 19/7. Ảnh: Hoàng Thùy
Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Duy Thăng tại cuộc họp báo sáng 19/7. Ảnh: Hoàng Thùy

Theo ông Thăng, Bộ Nội vụ có trách nhiệm nghiên cứu, chuẩn bị xây dựng đề án thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, căn cứ vào văn kiện Đại hội XIII về việc “tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và nghiên cứu triển khai thực hiện ở cấp tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp”…

Hiện nay, Bộ Nội vụ tập trung nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh, trên cơ sở tổng kết các nghị quyết liên quan. Việc đề xuất thí điểm sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh vì vậy mới chỉ ở bước đầu của việc nghiên cứu, bổ sung cơ sở pháp lý.

Ngoài ra, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh là “vấn đề hệ trọng, nhạy cảm, cần được chuẩn bị công phu và đánh giá tác động nhiều chiều” nhằm bảo đảm tính khả thi, phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, trong khi quy hoạch này chưa được cấp có thẩm quyền ban hành.

Việc sáp nhập cũng phải căn cứ vào điều kiện thực tiễn của từng địa phương, bảo đảm phù hợp với diện tích tự nhiên, quy mô dân số, vị trí địa chính trị, lịch sử, văn hóa, truyền thông và lối sống của cộng đồng dân cử, yếu tố về an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, quy hoạch vùng và quốc gia, yêu cầu phát triển kinh tế, lối sống cộng đồng dân cư…. trên tinh thần phải bảo đảm mục tiêu ổn định và phát triển.

“Chúng tôi cần có đủ thời gian để khảo sát, nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện toàn diện đề án”, ông Thăng nói và cho biết, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo Chính phủ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định vào thời điểm thích hợp.

Dự thảo tổng kết thực hiện Nghị quyết 1211 về tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và Nghị quyết 653 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019-2021, đang được Bộ Nội vụ công bố xin ý kiến nhân dân.

Về thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, ngày 17/7, người phát ngôn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết, Bộ đề xuất sửa đổi Nghị quyết theo hướng, mỗi tỉnh vùng cao phải đảm bảo tiêu chuẩn 900.000 người và diện tích tự nhiên từ 8.000 km2 trở lên. Trường hợp tỉnh có diện tích tự nhiên rộng hơn 150% trở lên so với mức tiêu chuẩn chung (hơn 12.000 km2) thì quy mô dân số được giảm 25% (trên 700.000 người).

Các tỉnh không phải miền núi cần đạt quy mô dân số từ 1,4 triệu và diện tích tự nhiên từ 5.000 km2 trở lên. Thành phố thuộc thành phố (như thành phố Thủ Đức thuộc TP HCM) phải có quy mô từ 250.000 người và diện tích tự nhiên từ 150 km2 trở lên…

Bạn đọc có thể yêu thích:

Nguồn: https://vnexpress.net/thu-truong-noi-vu-chua-trinh-chinh-phu-de-xuat-sap-nhap-tinh-4326770.html

Article Tags:
Article Categories:
Thời sự

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress Ads