Cập nhật 14:50 ngày 24/01/2021

Phụ huynh học sinh

Đình chỉ thầy giám thị đánh vào mặt học sinh

25 tháng 11, 2016 | 16:40
Thầy Đặng Thế Anh tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, được trường ký hợp đồng thời hạn ba tháng với chức danh giám thị. Thầy Anh làm việc tại trường từ tháng 10/2016 với nhiệm vụ quản sinh. Cô Chín...