Cập nhật 20:34 ngày 15/01/2021

Hướng di chuyển của siêu bão Lan