Cập nhật 16:57 ngày 06/03/2021

gia đình

Chế độ thai sản mới nhất năm 2017

11 tháng 12, 2016 | 17:45
Nếu bạn làm trong các công ty nhà nước thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản theo luật với thời gian nghỉ và trợ cấp đầy đủ nhất. Dưới đây là những thay đổi chính của chế độ...