Mua bán chui chứng khoán là gì?

January 12, 2022
261
Views

‘Mua bán chui’ thường dùng để nói về việc người nội bộ của doanh nghiệp và người có liên quan mua bán chứng khoán mà không đăng ký giao dịch trước theo quy định.

Người dân giao dịch chứng khoán tại một trụ sở trên đường Pasteur, quận 1, ngày 13/1/2020. Ảnh: Quỳnh Trần

Người nội bộ và người có liên quan của các đối tượng này phải công bố thông tin, báo cáo trước và sau khi thực hiện giao dịch cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ đại chúng niêm yết), công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán khi giá trị giao dịch dự kiến trong ngày từ 50 triệu đồng trở lên hoặc giá trị giao dịch dự kiến trong từng tháng từ 200 triệu đồng trở lên theo quy định tại khoản 1 điều 33 Thông tư 96/2020/TT-BTC.

Căn cứ khoản 45 điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019, người nội bộ là người giữ vị trí quan trọng trong bộ máy quản trị, điều hành của doanh nghiệp, quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng. Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp tại khoản 46 điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019.

Việc quy định người nội bộ và người liên quan phải công bố thông tin, báo cáo trước và sau khi thực hiện giao dịch sẽ đảm bảo tính minh bạch cho thị trường chứng khoán, nhà đầu tư biết trước thông tin để đưa ra quyết định cho riêng mình.

Mời bạn xem thêm:

Nguồn: https://vnexpress.net/6-thac-mac-thuong-gap-ve-mua-ban-chui-chung-khoan-4415179.html

Article Tags:
Article Categories:
Kinh doanh

Leave a Reply

Your email address will not be published.