Cuối năm thất nghiệp có được hoàn thuế thu nhập cá nhân không?

October 16, 2021
Chính phủ đề xuất giảm thuế VAT từ 10% còn 8%
90
Views

Bảy tháng đầu năm 2021, thu nhập từ tiền lương, tiền công của tôi tương đối ổn định, tháng nào cũng đóng thuế thu nhập cá nhân 1-3 ba triệu đồng. (Bích Sơn)

Tuy nhiên, từ tháng 8, tôi thất nghiệp, nếu đến hết năm tôi vẫn thất nghiệp thì có được hoàn lại tiền thuế đã đóng?

Luật sư tư vấn

Căn cứ điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 ngày 2/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, tiền thuế thu nhập cá nhân hàng tháng bạn nộp chỉ là tiền tạm đóng, khi kết thúc năm thì cơ quan thuế sẽ xác định chính xác số tiền thuế phải đóng (nếu thiếu đóng thêm, thừa sẽ được hoàn).

Sau khi trừ khoản giảm trừ gia cảnh với người nộp thuế (132 triệu đồng/năm), người phụ thuộc (4,4 triệu đồng/tháng) và các khoản được trừ theo quy định của pháp luật (như tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc…), phần còn lại sẽ đóng thuế thu nhập cá nhân theo mức sau:

– Phần thu nhập tính thuế đến 60 triệu đồng/năm thuế suất là 5%.

– Phần thu nhập tính thuế trên 60 triệu đồng đến 120 triệu đồng/năm thuế suất là 10%.

– Phần thu nhập tính thuế trên 120 triệu đồng đến 216 triệu đồng/năm thuế suất là 15%.

– Phần thu nhập tính thuế trên 216 triệu đồng đến 384 triệu đồng/năm thuế suất là 20%.

– Phần thu nhập tính thuế trên 384 triệu đồng đến 624 triệu đồng/năm thuế suất là 25%.

– Phần thu nhập tính thuế trên 624 triệu đồng đến 960 triệu đồng/năm thuế suất là 30%.

– Phần thu nhập tính thuế trên 960 triệu đồng/năm thuế suất là 35%.

Căn cứ điểm b khoản 2 điều 44 Luật Quản lý thuế năm 2019, trường hợp đến hết năm 2021 bạn vẫn thất nghiệp (không có thu nhập từ tiền lương, tiền công), nếu số thuế đã tạm đóng trong năm 2021 là thừa thì nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân lên cơ quan thuế (nơi bạn tạm trú hoặc thường trú); thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 30/4/2022. Khi đó, cơ quan thuế sẽ hoàn thuế cho bạn theo quy định của pháp luật.

Mời bạn xem thêm

Nguồn: https://vnexpress.net/dau-nam-dong-thue-nhung-cuoi-nam-that-nghiep-co-duoc-hoan-thue-4371642.html

Article Categories:
Pháp luật

Leave a Reply

Your email address will not be published.