Bổ sung thêm đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí từ 01/7/2021

June 9, 2021
191
Views

Nội dung này được đề cập tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Cụ thể, so với quy định hiện nay tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP, Điều 5 Nghị định 20 này đã bổ sung thêm một số đối tượng bảo trợ xã hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, gồm:

  • Người cao tuổi từ đủ 75 – 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo: Không thuộc trường hợp không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;
    Đang sống tại địa bàn các xã, thôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.
  • Trẻ em dưới 03 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đặc biệt khó khăn và không thuộc các trường hợp: Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng do bị bỏ rơi mà chưa có người nhận làm con nuôi; mồ côi cả cha và mẹ hoặc cả cha, mẹ đều bị tuyên bố mất tịch…
    Trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo.
    Người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng.
  • Người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng (tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng).
Thêm đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí từ 01/7/2021 (Ảnh minh họa)

Lưu ý: Nếu các đối tượng bảo trợ xã hội được cấp thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí mà thuộc diện được cấp nhiều loại thẻ thì chỉ được cấp một thẻ Bảo hiểm y tế có quyền lợi cao nhất.
Theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội là đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng Bảo hiểm y tế nên sẽ được cấp thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí.

Nghị định 20/2021/NĐ-CP ban hành ngày 15/3/2021 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

Có thể bạn quan tâm:

Nguồn: https://luatvietnam.vn/tin-van-ban-moi/cap-the-bhyt-mien-phi-186-30751-article.html

Article Categories:
Pháp luật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress Ads