Bố mẹ có nghĩa vụ trả nợ thay con không?

July 8, 2021
332
Views

Con trai tôi “vay nóng” số tiền lớn để chơi cờ bạc, không thể trả nên đã trốn. Chủ nợ kéo đến đòi vợ chồng tôi và con dâu phải trả thay, với lý do sống cùng một nhà. (Đỗ Văn Nghị)

Vợ chồng tôi và con dâu có trách nhiệm phải trả nợ thay cho con trai không?

Luật sư tư vấn

Về trách nhiệm trả nợ của cha mẹ cho con cái, điều 586 Bộ luật dân sự 2015 quy định người đủ 18 tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường. Cha mẹ chỉ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại bằng tài sản của mình nếu khi gây thiệt hại, con chưa đủ 18 tuổi.

Như vậy, con trai bạn trên 18 tuổi (đã lập gia đình) nên vợ chồng bạn không có trách nhiệm phải trả nợ thay bằng tài sản của mình.

Đối với trách nhiệm trả nợ của người vợ cho người chồng, điều 37 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định vợ chồng có chung nghĩa vụ về tài sản như sau:

– Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

– Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

– Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

– Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

– Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

– Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

Theo điều 45, vợ chồng có nghĩa vụ riêng về tài sản sau đây:

– Nghĩa vụ của mỗi bên vợ, chồng có trước khi đăng ký kết hôn;

– Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp nghĩa vụ phát sinh trong việc bảo quản, duy trì, tu sửa tài sản riêng của vợ, chồng theo quy định tại khoản 4 Điều 44 hoặc quy định tại khoản 4 Điều 37 của Luật này;

– Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình;

– Nghĩa vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của vợ, chồng.

Nghĩa vụ riêng về tài sản của mỗi người sẽ được thanh toán từ tài sản riêng của người đó, theo khoản 3 điều 44 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

Tổng hợp các quy định nên trên, người vợ không có nghĩa vụ phải trả nợ số tiền mà người chồng đã vay để chơi cờ bạc. Người chồng phải có nghĩa vụ trả tiền bằng tài sản riêng của chính mình.

Tuy nhiên, trong trường hợp hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng mà người chồng sử dụng để trả nợ là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản này phải có sự đồng ý của người vợ.

Có thể bạn quan tâm:

Nguồn: https://vnexpress.net/bo-me-co-nghia-vu-tra-no-thay-con-vi-song-cung-nha-4305863.html

Article Categories:
Thời sự

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress Ads